Raam oplegslot

Raam oplegslot

Deze serie Axa oplegsloten kan worden toegepast voor het vergrendelen van ramen of deuren. In de meeste gevallen zal dit slot enkel worden gebruikt voor het beveiligen van een raam. Toepassing van dit type sloten op deuren komt vooral voor in situaties waarbij de kosten zo laag mogelijk moeten zijn.