25 maart 2014 – Kamerverhuurders zijn zich vaak onbewust van de grote risico`s die kamerbewoners lopen. Ook de bewoners, veelal studenten beseffen slecht wat het betekend als men moet vluchten bij een brand. Gangen staan vaak vol met rommel, anti panieksloten ontbreken en rookmelders zijn defect.

Minister Blok heeft het rapport Brandveiligheid studentenhuisvesting 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. De uitkomsten zijn zorgwekkend.

Enkele bevindingen uit het rapport

  • Van de 91 bezochte locaties beschikken 33 (36%) niet over een rookmelder in de besloten ruimten waardoor een vluchtroute loopt.Bij 33 locaties ontbreekt bij de wooneenheden (=studentenkamers) de verplichte rookmelder.
  • Bij 23 van de 91 locaties maakt de elektrische installatie een ondeugdelijke indruk. De inspectie treft een open zekeringkast, niet geïsoleerde draden, kapotte stekkers en een spinnenweb van verlengsnoeren aan.
  • Op 69 locaties denken de studenten binnen 2 minuten hun pand bij brand te kunnen verlaten.
  • Op 32 locaties weet men welke huisgenoten thuis zijn, zodat die bij brand gewaarschuwd kunnen worden.
  • Van de 91 onderzochte locaties voldoen 9 (10%) aan alle eisen met betrekking tot branddoorslag, blustoestellen, rookmelders, anti panieksloten en vluchtroutes. Het betreft in alle gevallen locaties van particuliere kamerverhuurders.

Situatie gelijk aan 2009

In 2009 is voor het eerst onderzoek gedaan. Minister Blok: “Uit dit onderzoek bleek dat de brandveiligheid van studentenhuisvesting verbetering behoefde. Met name bij particuliere eigenaren / verhuurders ontbrak de kennis en kunde om gericht te werken aan een meer brandveilige huisvesting van studenten. Daarnaast werd geconstateerd dat betrokken partijen onvoldoende bewust waren van de risico’s van brand en daardoor geen of onvoldoende maatregelen namen ter verbetering van de brandveiligheid.”

In 2013 is een herhalingsonderzoek uitgevoerd en het blijkt dat er in de afgelopen vier jaar weinig verbeteringen merkbaar zijn.

“De uitkomsten van het ILT onderzoek vind ik zorgelijk”, aldus Blok. Hoewel studenten en eigenaren van studentenhuisvesting in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor een brandveilige woonomgeving, is het van belang dat gemeenten daar ook voldoende aandacht voor hebben. Zij dienen onder andere toezicht te houden op naleving van de brandveiligheidsvoorschriften en als het nodig is handhavend op te treden. Aangezien de Provinciale Staten verantwoordelijk zijn voor het interbestuurlijk toezicht op de gemeenten zal ik hen het ILT-rapport van 2013 opsturen met de dringende oproep er snel op toe te zien dat de gemeenten adequaat invulling geven aan hun toezichttaak.”

Zeker een aandachtspunt ook voor ouders: ‘Laat je kind brandveilig studeren’.

Tips voor het vergroten van de brandveiligheid staan op de website van brandweer Groningen.

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail