18 november 2014 – Het is voor burgers heel eenvoudig om het inbrekers lastig te maken. Dat is de reden dat de het ministerie van Veiligheid en Justitie de campagne ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ is gestart. Anti- inbraaktips in nieuw jasje voor 2015 moeten de ingezette daling van het aantal woninginbraken doorzetten. In Nederland wordt elke dag gemiddeld 200 keer ingebroken. Dat is te veel. Gelukkig kunnen een paar simpele maatregelen al een groot verschil maken. En met een paar kleine aanpassingen kun je er zelf ook van alles aan doen.

Minister Opstelten: “Het aantal woninginbraken is flink aan het dalen door een effectieve aanpak en samenwerking van mijn ministerie, politie, gemeenten en het Openbaar Ministerie. Maar burgers kunnen zelf ook veel doen. Door hen te stimuleren zelf preventieve maatregelen te treffen, zoals zorgen voor goede sloten, kunnen we het aantal inbraken nog verder laten dalen. Want elke inbraak is er één teveel.”

De belangrijkste anti- inbraaktips van deze campagne

Tip 1  Draai de deur op slot als je weggaat

Trek je de voordeur alleen maar dicht, dan kan deze met een creditcard of hard stuk plastic zo open gemaakt worden. Ook wel bekend als de flippermethode.

Tip 2 Zorg dat je huis een bewoonde indruk maakt

Leg geen dure spullen in het zicht. Zorg voor een lichtschakelaar of laat licht branden. Bij langere afwezigheid maak afspraken met je buren.

‘Licht’ zet inbrekers in het zicht
Als ’s avonds je huis in het donker is gehuld, is het voor een inbreker duidelijk dat je niet thuis bent en dat hij ongezien zijn gang kan gaan. Je kunt daar gemakkelijk iets aan doen met goed licht én zicht in en om het huis.
Uit politiegegevens blijkt dat ruim zestig procent van de woninginbraken sinds oktober vorig jaar is gepleegd in donkere maanden tussen oktober en maart. Daarom krijgt de aanpak van woninginbraken van de politie de komende maanden de hoogste prioriteit. Agenten zijn extra present, zowel in uniform als onherkenbaar, en er worden extra rechercheurs ingezet. Maar je kunt zelf ook iets doen! Bijvoorbeeld door gebruik te maken van tijdschakelaars op de binnen- en buitenverlichting.

Inbrekers zijn in de wintermaanden het meest actief in de vooravond. Immers, als het ’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is. Met een eenvoudige tijdschakelaar op de binnen- en buitenverlichting kun je dit voorkomen. Maar alleen verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien. Kijk daarom eens kritisch naar je eigen huis. Zijn er plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of voorportaal? De komende tijd houdt de politie steekproefsgewijs preventieacties. In de donkere avonduren worden bij onverlichte woningen een brief in de bus gedaan met daarin preventiefolders met tips.

Tip 3 Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten

Een inbreker hoeft dan alleen maar een raampje in te slaan en kan de deur zo van het slot draaien. Of hij boort met een handboor een gaatje in het kozijn om bij de sleutel te kunnen. De zogenaamde gaatjesboormethode.

Tip 4 Haal ladders en vuilcontainers zo veel mogelijk weg

Inbrekers proberen vaak via hoger gelegen verdiepingen het huis binnen te komen. Haal daarom alles weg waarlangs een inbreker omhoog kan klimmen. Lukt dat niet, zorg dan voor goede beveiliging op alle ramen en deuren op hoger gelegen verdiepingen.

Meer informatie kunt u vinden op www.maakhetzenietmakkelijk.nl

FacebooktwitterpinterestlinkedinmailFacebooktwitterpinterestlinkedinmail